Vị trí tuyển dụng

Tham gia cùng chúng tôi và cùng khuấy đảo thị trường kinh doanh!

Hãy tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội học hỏi tuyệt vời, phát triển và trở thành một phần của đội ngũ xuất sắc.

Thực tập sinh: Lập trình viên

10 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
06/12/2022 02:28:59

Front-End Developer

10 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
15/12/2022 09:36:14

Thực tập sinh: React Native

4 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
11/01/2023 02:42:51

Senior Front-End Developer

2 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
30/11/2022 07:51:14

TTS Content Marketing (online)


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
22/12/2022 02:29:01

Front-End React.JS Developer

3 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
13/01/2023 10:58:27

Senior Flutter Developer

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
25/05/2022 10:19:56

Tester /QA

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
30/01/2023 10:30:08

Thực Tập Sinh: Tester

2 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
17/01/2023 02:44:23

TTS Kinh doanh Quốc tế

2 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
19/12/2022 02:39:33

Business Development Executive

2 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
12/01/2023 02:07:06

Mobile React Native Developer

3 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
30/09/2022 11:26:37

Cán bộ Tuyển dụng


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
30/12/2022 07:16:59

TTS Python

2 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
29/12/2022 10:02:12

Thực tập sinh: Flutter Mobile

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
30/01/2023 03:30:44

Senior Mobile React Native Developer

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
13/07/2022 01:51:56

Trainee: C++

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
30/01/2023 01:56:35

AI Developer

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
11/01/2023 01:18:19

Front-End GIS & GEO Developer

2 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
15/01/2023 09:05:52

TTS AI Developer

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
12/12/2022 02:34:06

Project Assistant


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
30/01/2023 02:33:32

Trainee: Mobile IOS App

2 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
27/01/2023 10:26:34

Thực tập sinh: Phân tích nghiệp vụ

3 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
11/01/2023 02:12:12

Business Analyst

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
30/01/2023 02:33:32

C++ Developer

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
15/01/2023 09:05:27

TTS Mobile - Android

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
16/01/2023 02:19:41

Mobile Flutter Developer


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
11/01/2023 06:27:14

Ruby Developer

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
07/07/2022 03:39:15

Odoo Developer

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
11/01/2023 01:18:40

Go Lang Developer

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
05/12/2022 07:02:34

Python Developer

2 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
29/01/2023 14:48:27

Dev Ops Developer

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
07/07/2022 03:38:23

Three.JS & Cesium Developer

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
15/01/2023 09:06:43

Back-End Node.JS Developer

3 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
21/11/2022 07:47:12

TTS Phát triển ứng dụng với Cesium.JS & Three.JS

2 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
12/10/2022 06:31:58

Full Stack Developer

6 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
05/12/2022 03:29:23

Senior Full- Stack Developer

1 vị trí đang tuyển

Mô tả công việc:
- Có kỹ năng tốt về lầm trình phần mềm với cả FE và BE
- Có kinh nghiệm thiết kế, triển khai và quản lý các hệ cơ sở dữ liệu
- Chịu trách nhiệm trong thiết kế và thực thi kiến trúc hệ thống web services
- Làm việc với các đối tác trong và ngoài nước đến từ châu Âu, Mỹ

Trách nhiệm:
- Làm việc với core team để xây dựng các frameworks, APIs, và/hoặc các tools phục vụ cho phát triển dự     án với khách hàng
- Thực hiện chính xác UI theo design
- Tham gia vào operation, phân tích, deploy và testing hệ thống
- Làm việc với các kiến trúc client-server, cloud ...
- Thiết kế và triển khai CI/CD

Yêu cầu:
-  Thành thạo về các ngôn ngữ cơ bản về FE như HTML, CSS và JavaScript; 
-  Thành thạo với CSS preprocessor, bundlers và languages/syntax/libraries như  Sass, Less, Webpack, Vite, Styled Components;
-  Hiểu biết sâu về các JS frameworks như Angular JS, React, Vue ...; 
-  Có kinh nghiệm về 1 hoặc nhiều nền tảng server như Nodejs, Express, Python ...; 
-  Có kinh nghiệm với Rest interfaces và các công nghệ web services liên quan; 
-  Có kinh nghiệm làm việc với 1 hoặc nhiều loại CSDL như MySQL, MongoDB,  Redis ...; 
-  Có kinh nghiệm tích hợp các nền tảng test và unit test; 
-  Đánh giá cao việc viết clean code với đầy đủ document;
-  Thành thạo sử dụng git;
-  Quản lý và triển khai server;

Yêu cầu nâng cao:
- Kinh nghiệm trong xây dựng hoặc làm việc với các hệ thống lớn, kinh nghiệm  về load balancing, DB sharing; 
- Đảm bảo performance và scale của hệ thống;
- Kinh nghiệm với TCP/IP, websocket, GraphQL ...; 
- Tiếng Anh tốt để trao đổi với khách hàng


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
05/12/2022 08:30:39

Mobile iOS Swift Senior Developer

2 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
11/01/2023 01:17:59

Mobile iOS Swift Developer

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
27/10/2022 02:10:31

Senior Mobile Android Developer

1 vị trí đang tuyển


--Bac Ha Software Co., Ltd.--
16/11/2022 04:48:10

Về chúng tôi

Chúng tôi là một đội ngũ những con người đầy nhiệt huyết, có mục đích cải thiện cuộc sống của mọi người qua các sản phẩm đột phá. Chúng tôi xây dựng các sản phẩm tuyệt vời để giúp giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp của bạn.