Chúng tôi đang vẫy gọi!

Tham gia là thành viên BHSoft và cùng vươn xa!

Cùng chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để học hỏi, phát triển và thể hiện bản thân trong những thử thách.

Trainee: React Native Mobile App

4 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
27/10/2023 02:17:36

Thực tập sinh: Kinh doanh Quốc tế

2 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
26/10/2023 15:01:40

Trainee: ReactJS

2 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
16/11/2023 02:17:39

Trainee: Manual Tester

2 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
30/11/2023 03:01:57

UI/UX Designer

1 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
06/11/2023 09:17:18

Senior Devops

1 vị trí đang tuyển
Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
20/11/2023 11:27:47

Junior DevOps

1 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
01/11/2023 04:42:24

Middle Devops

1 vị trí đang tuyển
Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
22/11/2023 02:13:25

Trainee: Vue.JS Front-End

1 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
23/11/2023 01:58:16

Trainee: Automation Tester

1 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
30/11/2023 03:06:15

Trainee: Node.JS Back-End


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
23/11/2023 09:05:39
BHSoft Logo

Về Chúng tôi

Chúng tôi là một đội ngũ những con người đầy nhiệt huyết, có mục đích cải thiện cuộc sống của mọi người qua các sản phẩm đột phá. Chúng tôi xây dựng các sản phẩm tuyệt vời để giúp giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp của bạn.