Chúng tôi đang vẫy gọi!

Tham gia là thành viên BHSoft và cùng vươn xa!

Cùng chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để học hỏi, phát triển và thể hiện bản thân trong những thử thách.

International Sales

3 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
15/05/2023 11:12:00

Mobile React Native Developer

3 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
30/05/2023 07:51:41

Senior Front-End Developer

2 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
21/03/2023 07:44:31

Senior Mobile iOS Swift Developer

2 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
03/04/2023 08:47:51

Thực tập sinh: Kinh doanh Quốc tế

2 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
26/05/2023 09:04:49

Ruby Developer

1 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
10/04/2023 08:24:15

Senior Full-Stack Developer

1 vị trí đang tuyển

Mô tả công việc:
- Có kỹ năng tốt về lầm trình phần mềm với cả FE và BE
- Có kinh nghiệm thiết kế, triển khai và quản lý các hệ cơ sở dữ liệu
- Chịu trách nhiệm trong thiết kế và thực thi kiến trúc hệ thống web services
- Làm việc với các đối tác trong và ngoài nước đến từ châu Âu, Mỹ

Trách nhiệm:
- Làm việc với core team để xây dựng các frameworks, APIs, và/hoặc các tools phục vụ cho phát triển dự     án với khách hàng
- Thực hiện chính xác UI theo design
- Tham gia vào operation, phân tích, deploy và testing hệ thống
- Làm việc với các kiến trúc client-server, cloud ...
- Thiết kế và triển khai CI/CD

Yêu cầu:
-  Thành thạo về các ngôn ngữ cơ bản về FE như HTML, CSS và JavaScript; 
-  Thành thạo với CSS preprocessor, bundlers và languages/syntax/libraries như  Sass, Less, Webpack, Vite, Styled Components;
-  Hiểu biết sâu về các JS frameworks như Angular JS, React, Vue ...; 
-  Có kinh nghiệm về 1 hoặc nhiều nền tảng server như Nodejs, Express, Python ...; 
-  Có kinh nghiệm với Rest interfaces và các công nghệ web services liên quan; 
-  Có kinh nghiệm làm việc với 1 hoặc nhiều loại CSDL như MySQL, MongoDB,  Redis ...; 
-  Có kinh nghiệm tích hợp các nền tảng test và unit test; 
-  Đánh giá cao việc viết clean code với đầy đủ document;
-  Thành thạo sử dụng git;
-  Quản lý và triển khai server;

Yêu cầu nâng cao:
- Kinh nghiệm trong xây dựng hoặc làm việc với các hệ thống lớn, kinh nghiệm  về load balancing, DB sharing; 
- Đảm bảo performance và scale của hệ thống;
- Kinh nghiệm với TCP/IP, websocket, GraphQL ...; 
- Tiếng Anh tốt để trao đổi với khách hàng


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
21/03/2023 07:44:37

Senior Mobile React Native Developer

1 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
21/03/2023 07:43:21

Trainee: DevOps

1 vị trí đang tuyển
Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
25/05/2023 09:19:59

C++ Developer

1 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
21/03/2023 07:43:59

Three.JS & Cesium Developer

1 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
21/03/2023 07:44:25

AI Developer

1 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
30/05/2023 01:45:38

Senior Mobile Android Developer

1 vị trí đang tuyển


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Việt Nam
21/03/2023 07:43:11
BHSoft Logo

Về Chúng tôi

Chúng tôi là một đội ngũ những con người đầy nhiệt huyết, có mục đích cải thiện cuộc sống của mọi người qua các sản phẩm đột phá. Chúng tôi xây dựng các sản phẩm tuyệt vời để giúp giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp của bạn.