Introduction

Course's detail introductiton

2 Chuyên đề 7 Bài giảng 2 ngày 10 giờ 15 phút
 • Kotlin contents
  3Bài học ·
  • Kotlin cơ bản cho Android
   00:00
  • Tài liệu khóa học Android - Kotlin
   58:15:00
  • Kotlin Documentation (kotlinlang.org)
   00:00
 • Programming and project
  4Bài học ·
  • Android Kotlin Programming
   00:00
  • Practice - tiny project with Android Kotlin
   00:00
  • Nâng cao: ML và AR core cho Android
   00:00
  • Mini project với ML và AR Android
   00:00
Người phụ trách Nguyễn Phương Thảo
Cập nhật Lần cuối 17/01/2024
Thời gian hoàn thành 2 ngày 10 giờ 15 phút
Thành viên 2
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay