Introduction

Course's detail introductiton

11 Chuyên đề 27 Bài giảng
 • Link document
  1Bài học ·
  • Link
   00:00
 • Intro to testing
  3Bài học ·
  • Set up testing
   00:00
  • Configuration
   00:00
  • Testing in continuous integration
   00:00
 • Code coverage
  1Bài học ·
  • Code coverage enforcement
   00:00
 • Testing services
  6Bài học ·
  • Services with dependencies
   00:00
  • Testing services with the TestBed
   00:00
  • Angular TestBed
   00:00
  • Testing without beforeEach()
   00:00
  • Testing HTTP services
   00:00
  • HttpClientTestingModule
   00:00
 • Basics of testing components
  3Bài học ·
  • Component class testing
   00:00
  • Component DOM testing
   00:00
  • Reduce the setup
   00:00
 • Component testing scenarios
  10Bài học ·
  • Component binding
   00:00
  • Component with external files
   00:00
  • Component with a dependency
   00:00
  • Component with async service
   00:00
  • Component marble tests
   00:00
  • Component with inputs and outputs
   00:00
  • Component inside a test host
   00:00
  • Routing component
   00:00
  • Routed components
   00:00
  • Nested component tests
   00:00
 • Exercises
  3Bài học ·
  • Exercise 1: Testing a Component
   00:00
  • Exercise 2: Testing a Service
   00:00
  • Exercise 3: Testing an Angular Form
   00:00
Cập nhật Lần cuối 17/01/2024
Thành viên 0
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay