Flutter

Đọc tài liệu trong Document and Tutorial và học theo các sessions + hoàn thành chương trình cuối bài.

Tham khảo thêm về flutter tại: https://flutter.dev/learn

Nguyễn Phương Thảo
0.00
(0 ratings)
2 students

Introduction

Course's detail introductiton

11 Chuyên đề 12 Bài giảng 15 giờ 25 phút
 • Flutter overview and installation
  • Flutter architecture and material design
   00:00
  • Document and tutorial
   15:25:00
 • Architecture of flutter application
  • Architecture of flutter application
   00:00
 • Introduction to Dart programming
  • Introduction to Dart programming
   00:00
 • Flutter layout
  • Flutter layout
   00:00
 • Flutter state management
  • Bloc state management
   00:00
 • Flutter database - Firebase
  • Flutter database - Firebase
   00:00
 • Flutter writing android specific code
  • Flutter writing android specific code
   00:00
 • Flutter writing iOS specific code
  • Flutter writing iOS specific code
   00:00
 • Accessing Rest API
  • Accessing Rest API
   00:00
 • Flutter testing and deployment
  • Flutter testing and deployment
   00:00
 • Develop a mobile application with Flutter. Choose between: photo viewer and sorting (such like google photo), expense calculator (to store expense information)
  • Develop flutter applicationFlutter testing and deployment
   00:00
Phụ trách Nguyễn Phương Thảo
Cập nhật gần nhất 16/03/2023
Thời gian hoàn thành 15 giờ 25 phút
Thành viên 2
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay