Introduction

Course's detail introductiton

Orientation
2 Chuyên đề 4 Bài giảng 50 phút
 • Chấm công
  • Chấm công trên Desktop
   10:00
  • Chấm công trên ứng dụng Mobile
   10:00
 • Xin nghỉ phép
  • Xin nghỉ phép
   30:00
  • Xin phép nghỉ trên ứng dụng Mobile
   00:00
Phụ trách Đỗ Minh Thanh
Cập nhật gần nhất 16/03/2023
Thời gian hoàn thành 50 phút
Thành viên 32
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay