NodeJS - Advanced


Nguyễn Xuân Hiển
0.00
(0 ratings)
3 students

Introduction

Course's detail introductiton

5 Chuyên đề 14 Bài giảng
 • NodeJS Core
  • The basics of threads
   Mới
   00:00
  • Event Loop
   Mới
   00:00
  • Asynchronous In Node JS
   Mới
   00:00
  • Thread pool
   Mới
   00:00
  • Worker Threads
   Mới
   00:00
 • Design Architecture
  • ORM Architecture
   Mới
   00:00
 • Project Achitecture
  • Monolithic
   Mới
   00:00
  • Microservices
   Mới
   00:00
  • Microservices vs. monolithic architecture
   Mới
   00:00
 • Need to know Packages - Frameworks
  • JSON Web Token (JWT)
   Mới
   00:00
  • Realtime Communication
   Mới
   00:00
  • Typescript - NestJS Framework
   Mới
   00:00
 • Exercises
  • NodeJS - Express - MongoDB - Typescipt
   Mới
   00:00
  • NestJS Demo
   Mới
   00:00
Phụ trách Nguyễn Xuân Hiển
Cập nhật gần nhất 16/03/2023
Thành viên 3
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay