NodeJS - Basic


Nguyễn Xuân Hiển
0.00
(0 ratings)
2 students

About this course 

Course's detail introductiton

BackEnd
4 Chuyên đề 12 Bài giảng 2 giờ 35 phút
 • Introduction to NodeJS
  • What is NodeJS?
   10:00
  • How much JavaScript do you need to know to use Node.js?
   15:00
 • Before start Coding NodeJS
  • Node.js Process Model
   15:00
  • Basics Concepts
   15:00
  • Node.js Module
   15:00
  • Node.js Local Module
   15:00
  • Node.js Global Objects
   10:00
 • Database
  • NoSQL Database
   00:00
  • SQL Database
   00:00
 • NodeJS - Express.js - MongoDb
  • RESTful API
   00:00
  • Express.js
   00:00
  • Build a CRUD Rest Api
   01:00:00
Người phụ trách Nguyễn Xuân Hiển
Cập nhật gần nhất 26/12/2022
Thời gian hoàn thành 2 giờ 35 phút
Thành viên 2
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay