Introduction

Course's detail introductiton

4 Chuyên đề 21 Bài giảng
 • Cơ bản về ERP và Odoo
  • ERP là gì?
   00:00
  • Các hệ thống ERP phổ biến
   00:00
  • Odoo là gì?
   00:00
 • Ôn lại về kiến thức python cơ bản
  • Variables
   00:00
  • Functions
   00:00
  • Lists
   00:00
  • Tuples
   00:00
  • Dictionaries
   00:00
  • Set
   00:00
  • If-else
   00:00
  • For-while
   00:00
  • Classes
   00:00
  • Inheritance
   00:00
 • Ôn lại kiến thức SQL
  • PostgreSQL
   00:00
  • Select
   00:00
  • Insert
   00:00
  • Update
   00:00
  • Delete
   00:00
  • Count, Avg, Sum
   00:00
  • Join
   00:00
 • Đánh giá
  • Setup môi trường code Odoo cơ bản trên Pycharm
   Bắt buộc
   00:00
Phụ trách Nguyễn Thị Phương Dung
Cập nhật gần nhất 16/03/2023
Thành viên 3
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay