Introduction

Course's detail introductiton

Orientation
3 Chuyên đề 6 Bài giảng 1 giờ 5 phút
 • Thành viên và khách hàng
  • Giao tiếp với khách hàng
   10:00
  • Hình thức làm việc với khách hàng
   10:00
 • Thành viên và trưởng nhóm
  • Trưởng nhóm
   10:00
  • Thành viên
   10:00
 • Đồng nghiệp
  • Quy tắc chung
   10:00
  • Bài kiểm tra quy tắc ứng xử
   15:00
Phụ trách Nguyen Thi Thanh Tu
Cập nhật gần nhất 16/03/2023
Thời gian hoàn thành 1 giờ 5 phút
Thành viên 14
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay