React Native Basic


Nguyễn Phương Thảo
0.00
(0 ratings)
3 students

Introduction

Course's detail introductiton

3 Chuyên đề 7 Bài giảng
 • React.JS
  • Tutorial: Intro to React
   Mới
   00:00
  • React Hooks
   Mới
   00:00
 • React Native
  • React Native getting started
   Mới
   00:00
  • React Navigation
   Mới
   00:00
  • Build Mobile Apps with React Native
   Mới
   00:00
  • Redux Tutorials Index
   Mới
   00:00
 • Final Goals
  • A simple react native example app
   Mới
   00:00
Phụ trách Nguyễn Phương Thảo
Cập nhật gần nhất 16/03/2023
Thành viên 3
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay