Introduction

Course's detail introductiton

6 Chuyên đề 13 Bài giảng 2 giờ 40 phút
 • Hướng dẫn cách tạo Issue/Task và cập nhật thông tin
  • Cách tạo Issue/Task
   10:00
  • Hướng dẫn cập nhật thông tin Issue/Task
   10:00
 • Hướng dẫn cách Logtime trên Redmine
  • Hướng dẫn Logtime trên Redmine
   15:00
  • Hướng dẫn cách chỉnh sửa thông tin Logtime
   10:00
  • Hướng dẫn xoá thông tin đã Logtime
   10:00
 • Quy trình làm việc với Issue/Task của Developer
  • Phân tích quy trình làm việc
   15:00
  • Sơ đồ quy trình làm việc
   10:00
 • Quy trình làm việc với Issue/Task của Leader
  • Phân tích quy trình làm việc
   15:00
  • Sơ đồ quy trình làm việc
   10:00
 • Quy trình làm việc với Issue/Task của Tester
  • Cách tạo Bug trên Redmine
   15:00
  • Phân tích quy trình làm việc
   15:00
  • Sơ đồ quy trình làm việc
   10:00
 • Bài kiểm tra: Quy trình làm việc với Issue/Task trên Redmine
  • Bài kiểm tra
   15:00
Phụ trách Nguyen Thi Thanh Tu
Cập nhật gần nhất 17/04/2023
Thời gian hoàn thành 2 giờ 40 phút
Thành viên 20
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay