Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà Phiên bản Odoo 15.0-20220506

Thông tin về Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Web Login Screen
The new configuration Odoo Web Login Screen
Show/Hide Password
Show/Hide Password in login screen, View Password Login Page, Show Password Login Page, Hide Password Login Page, Web Responsive login, Odoo Web Login Page, Web backend login, Odoo login, Show/Hide Password in sign in screen, View Password SignIn Page, Show Password SignUp Page, Hide Password SignIn Page, Web Responsive SignIn, Odoo Web SignIn Page, Web backend SignIn, Odoo SignUp Page, Odoo SignIn Page
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Google attachment
Manage your Google attachment
Ngày nghỉ
Allocate PTOs and follow leaves requests
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Auto add follower Time off
Auto add follower Time off
Redmine Integration
You can syns data spent time from redmine to time sheet odoo.
BH Auto Create User
BH My Attendance
Check-in with location.
BH Add missing Attendances
Add missing Attendances.
BH HR Recruitment
BH HR Recruitment
BH Mail
BH Mail
BH Mass Mailing
BH Mass Mailing
Slack Integration
You can send to Slack email messages generated in odoo.
Task Check List
Check-list task
Unassigned user widget
Unassigned user widget
BH UserMenuItem
Update user menu item and navigation.
BH WEB
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Row Number in tree/list view
Show row number in tree/list view.
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Bữa ăn
Hỗ trợ kiểm soát bữa ăn dành cho nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Employee Contracts History
Hợp đồng lao động
BH_CRM

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam