HTML - CSS - JavaScript


Nguyễn Phương Thảo
0.00
(0 ratings)
7 students
HTML - CSS - JavaScript

About this course 

Course's detail introductiton

FrontEnd BackEnd Cơ bản
3 Chuyên đề 16 Bài giảng
 • HTML
  • HTML Tutorial
   00:00
 • CSS
  • CSS Tutorial
   00:00
  • CSS3 Tutorial
   00:00
 • JavaScript
  • An Introduction
   00:00
  • JavaScript Fundamentals
   00:00
  • Code quality
   00:00
  • Objects: the basics
   00:00
  • Data types
   00:00
  • Advanced working with functions
   00:00
  • Object properties configuration
   00:00
  • Prototypes, inheritance
   00:00
  • Classes
   00:00
  • Error handling
   00:00
  • Promises, async/await
   00:00
  • Modules
   00:00
  • Coding style and convention
   00:00
Người phụ trách Nguyễn Phương Thảo
Cập nhật gần nhất 20/12/2022
Thành viên 7
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay