Introduction

Course's detail introductiton

2 Chuyên đề 4 Bài giảng 4 giờ 25 phút
 • iOS Swift contents
  • Swift programming
   Mới
   00:00
  • swift-handbook
   Mới
   04:25:00
 • Programming and project
  • Swift programming
   Mới
   00:00
  • Small project
   Mới
   00:00
Phụ trách Vũ Quang Dũng
Cập nhật gần nhất 16/03/2023
Thời gian hoàn thành 4 giờ 25 phút
Thành viên 2
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay