Introduction

Course's detail introductiton

FrontEnd
3 Chuyên đề 21 Bài giảng
 • Fundamental
  • Creat React App
   00:00
  • JSX
   00:00
  • Components
   00:00
  • Props vs State
   00:00
  • Conditional Rendering
   00:00
  • Component Life Cycle
   00:00
  • Lists and Keys
   00:00
  • Composition vs Inheritance
   00:00
  • Basic Hooks
   00:00
 • Advanced
  • Hooks
   00:00
  • Context
   00:00
  • Refs
   00:00
  • Code Splitting
   00:00
  • Reder Props
   00:00
 • Ecosystem
  • Routers
   00:00
  • SSR
   00:00
  • API Calls
   00:00
  • State Management
   00:00
  • Forms
   00:00
  • Styling
   00:00
  • Roadmap
   00:00
Phụ trách Đỗ Ngọc Thuyết
Cập nhật gần nhất 14/04/2023
Thành viên 6
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay